Факти
Според EPA в Америка 75% от количеството отпадъци може да се рециклира, но се рециклират само около 30% от тях.

ЕКОЛОГИЯ
КАК РАБОТИ ПРИРОДАТА

Новини
България плаща най-високите екотакси в ЕС за рециклиране на стари автомобили
Парите от екотаксите се усвояват непрозрачно, посочват от Асоциацията на рециклиращата индустрия

Виж повече...
Mountains

И

з начало тази вселена се дели на жива и нежива(мъртва) природа. До сега е установено, че по-голямата част принадлежи на неживата, като тенденцията е загиване на живата и присъедияването на частта й към неживата природа. Единственият шанс (познат до сега) за оцеляването на живата природа е нейното възпроизвеждане/регенерация. Живите организми са отворени системи, които приемат субстанция(хранят се), обработват я, и отпадъчния продукт се връща отново в природата. Дейността на всички живи организми зависи от качеството на приетата храна, която след като бъде преработена, става източник на нужните вещества: витамини, минерали, протеини. Колкото по-качествена е тази приета храна, толкова по-способен за действие е живият организъм. Древна мъдрост гласи: "Човек е това, с което се храни", като това важи както за физическата храна, така и за духовната. Имаме шанса да живеем в свят чийто кръговрат, ни позволява да си набавяме всичката, необходима за оцеляването ни храна.
Ако някой от видовете животни/растения бъде унищожен, това ще доведе до нарушаване на хранителната верига с необратими последици. Причината за изчезването на динозаврите, засега, се отдава именно на нарушаването й вследствие на сблъсък с комета, което най-вероятно е причина за заличаването на някой или няколко вида животни/растения. С напредването на технологиите, човека си извоюва все по-леснодостъпна храна и сигурно място в хранителната верига. Това, обаче си има своя минус. Както в повечето случаи и тук става въпрос за замърсяване на околната среда - средата в която живеем и от която зависим пряко. Хиляди морски костенурки, други морски бозайници и повече от 1 милион птици умират всяка година от замърсяване, поглъщане или заплитане в морски отпадъци!
Учените откриват все повече надеждни и евтини материали за по-голямото удобство в ежедневието ни, но с тях идват и проблемите относно какво се случва с тях, след като са станали негодни за ползване и какво ни причиняват. Разбира се, никой не би оставил в дома си печка или хладилник, които не работят, както и стол или маса със счупен крак - би изхрърлил ненужната вещ на установените за тази цел места - кофите за смет. От там те се транспортират до така наречените сметища извън населеното място, с което обикновено нещата приключват, тъй като у нас все още не се контролират достатъчно. Истината е, че приключват единствено откъм освобождаване на площ, но не и откъм замърсяване и понижаване себестойността на произведените стоки. Цената на производството си остава същата, защото производствения процес и този на преработка си остават същите, а замърсяването се увеличава, именно заради освобождаването на токсини в природата, чрез разлагането най-вече на полимерите - пластмаси, найлон, гума, съдържащи се в повечето стоки от бита ни. Дори само оставена на произвола, пластмасата има силно токсично(отровно) за живите организми въздействие. Влиянието й върху околната среда е най-малко около 400 години, след което продължава пълното й разпадане още близо 100 години. Попадайки в почвата, нарушава нейната естествена структура, с което вреди на растенията, а погълната от животните, тя има смъртоносен ефект, включително и за хората. Затова е от жизнено важно значение, усвояването на отпадъците по по-разумен начин. Сортирането им по видове, рециклирането и вкарването им обратно в производствения цикъл е едно наистина не само деликатно решение за опазването на околната среда, но и значително понижава цената на изделията! Така например, изчислено е, че рециклирането на половината от използваната хартия по света би спасило изсичането на около 80 000 кв. км гори, а полиестерните влакна от 2 пластмасови бутилки са достатъчни за направата на 1 бейзболна шапка. Също така, рециклирането на 1 тон пластмасови отпадъци допринася за спестяването на:
- 2360 квтч ел. енергия
- 2.2 т нефт.
Сами виждате, че пред нас се откриват 2 алтернативи: да замърсим околната среда достатъчно, че да я превърнем във враждебна за самите нас, и държим цените на стоките високи, или събираме своевременно отпадъка, след което да го рециклираме и използваме за повторна употреба, с което едновременно запазваме природата си чиста, спестяваме ресурс и понижаваме цената на стоките за бита.
Хардгрей металс ЕООД, работи усърдно за запазването на една чиста и животворна Земя.