Факти

Ларва на риба яде пластмаса като топъл хляб
Масата на пластмасовите боклуци в океаните ще е по-голяма от тази на рибите до 2050 година

Виж повече...
ВТОРИЧНИ
СУРОВИНИ
ВСИЧКИ ВИДОВЕ, КОИТО ИЗКУПУВАМЕ
Новини

Какво се случва, когато iPhone-ът ви умре?
Apple има изключително строги политики за рециклиране на своите продукти

Виж повече...
Цветни Метали
Алуминий: Състоят се от чисти алуминиеви отливки, които могат да съдържат автомобилни, но не блокови слитъци и да са без желязо, замърсяване, месинг, бабит и всякакъв друг чужд материал.
Мед тънка: Състои се от смесена, нелегирана медна тел, с номинално съдържание на мед 96% (мин. 94%).
Мед дебела: Състои се от чиста, некалаена, необлицована, без примеси медна тел и кабели, не по-тънка от номер16 калибър по B&S
Месинг: Състои се от месингови отливки, валцован месинг, армиран месинг, тръби и различни жълти месингови части, тръби и различни жълти месингови части, включително и месингови частици с покритие. Да са без манганов бронз, алуминиев бронз, да са без радиатори или радиаторни части, без желязо, прекалено нечисти или корозирали материали.
Месинг радиатори: Състои се от смесени автомобилни радиатори, без алуминиеви радиатори и железно оребрени радиатори.
Неръждаема стомана: Съдържание Cr Ni = 8% / > 9,5%

Черни Метали
Желязо дебело: Максимални размери 1500x500x500 мм, дебелина над 4 мм. Без съдържание на: цветни метали, леяци, бали, брикети, пресовани или в свободно състояние телове, стоманени въжета, бутилки от газ или кислород, автомобилни резервоари и големи масивни парчета скраб, които не могат да бъдат нарязани.

Желязо тънко: Максимални размери 1500x500x500 мм, дебелина под 4 мм. Без съдържание на: цветни метали, леяци, бали, брикети, пресовани или в свободно състояние телове, стоманени въжета, бутилки от газ или кислород, автомобилни резервоари и големи масивни парчета скраб, които не могат да бъдат нарязани.
ИУЕЕО
Дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/

Категории електрическо и електронно оборудване:
- Големи домакински уреди
- Малки домакински уреди
- Информационно и телекомуникационно оборудване
- Потребителски уреди
- Осветителни тела
Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици - промишлено оборудване)
- Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт
- Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи)
- Уреди за мониторинг контрол
- Автомати

ИУМПС
ИУМПС - Дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
Третирането на един автомобил преминава през няколко етапа:
1. Събиране
2. Съхранение
3. Разглобяване
4. Рециклиране на компонентите от него

Събиране
ИУМПС се събират на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване чрез специализирани коли тип “Пътна помощ”. Теглото на доставените ИУМПС се измерва на кантар, сертифициран за годен от Регионалния отдел на Главна Дирекция “Мерки и измервателни уреди”. При приемане на ИУМПС се издава удостоверение за приемането му на площадка за съхранение или в център за разглобяване, съгласно техническите изисквания, заложени в Наредбата за отпадъците от МПС.

Разглобяване
След постъпване на ИУМПС в центровете за разглобяване - от площадки за временно съхраняване или приети от собствениците им, те се разглобяват на специално обособени за целта места. Обръща се голямо внимание върху отделянето на частите от ИУМПС, годни за повторна употреба, като се предприемат мерки за повишаване на тяхното количеството. Компонентите, които са класифицирани като опасни отпадъци се отделят последователно съгласно техническите изисквания, заложени в Наредбата за отпадъците от МПС.

Инсталации за третиране на ИУМПС
Третирането на ИУМПС се извършва със специализирана техника, включваща:
- Инсталация за сухо източване на всички течни отпадъци от автомобилите;
- Съоръжение за предварително раздробяване на металите преди шредиране;
- Гилотина за рязане на метали;
- Шредер за разделяне на компонентите, раздробени от гилотината и съоръжението, включително магнитен сепаратор за пластмаси, стъкло, алуминий и др. компоненти.