РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСИ
Пластмаси
GSM: +359 876 740 333
GSM: +359 879 22 88 88
email: sales@hardgreymetals.com
"ХардГрей Металс" ЕООД гр. София извършва изкупуване на пластмасови отпадъци, които се преработват до регранулат за повторна употреба.

Изкупуваме и рециклираме следните видове отпадъчна пластмаса:

.
  • HDPE - бутилки, туби от почистващи препарати, тръби, резервоари за гориво, бидони;
  • LDPE - стреч фолио, торби, найлон;
  • PP - касетки, саксии, легени, кофи, столове и маси.
Доставяме различни количества за малки и големи фабрики готов гранулат
полипропилен и полиетилен

Производственият процес включва следните етапи:

.
  1. Изкупуване на дребно и на едро на пластмасовите отпадъци от полиетилен ниско налягане (HDPE) и полипропилен (PP).
  2. Извършване на сортировка по материал и цвят и механично премахване на ненужни примеси (етикети, лепила и др.)
  3. Шредиране (грубо смилане) на пластмасовия материал чрез мелница.
  4. Следва изпиране на суровината и последователно преминаване през различни фази преди регранулирането (миене, разделяне на фракции, агломериране).
  5. Гранулиране на материала - извършва се чрез екструдерна линия. Агломерираният материал се нагрява до определена температура. Стопеният материал се нарязва на ситни гранули.

Така рециклираният пластмасов гранулат е готов за повторно използване.

Цветове
червена пластмаса
зелена пластмаса
синя пластмаса
бяла пластмаса
черна пластмаса
Видове пластмаси
цветове пластмаси
Идентификационен код на пластмасата Вид пластмаса Описание Приложения при първа преработка на пластмасата Някои приложения на рециклираната пластмаса
Полиетилен висока плътност high density polyethylene HDPE Много разпространена пластмаса, предимно е бяла или оцветена Торбички, чували, бутилки, опаковки за храни, каси, щайги и др. Кошчета за боклук, каси, тръби, палети и др.
Полипропилен polypropylene PP Твърда, но много еластична пластмаса Опаковки за храни и напитки, каси, щайги, тръби и др. Кошчета за боклук, каси, акумулаторни кутии и капаци и др.
За подробности се свържете на горепосочените телефони или изпратете писмо на:World e-mail: sales@hardgreymetals.com
Технолог: technology@hardgreymetals.com
Управител: ayolkichev@hardgreymetals.com
Site: support@hardgreymetals.com
HardGreyMetals © 2018