Факти
Пластмасата се нуждае от 450 години, само за да започне да се разпада. След това й трябват 50 - 80 години, за да завърши разпада си напълно.
Това ще рече, че всяко пластмасово изделие все още не се е разпаднало.
ЗА НАС
НИЕ И НАШИТЕ ЦЕЛИ
Новини

Намаляват изхвърляните от българите отпадъци
Българинът изхвърля средно по 442 кг боклук на година.

Виж повече...
Mountains
"Хардгрей металс" ЕООД – Вторични Суровини, е частно търговско дружество, специализирано в търговията на едро с метален и неметален скрап. Дружеството работи на вътрешния и на международния пазар на скрап като търгува с широка гама метални и неметални суровини. "Хардгрей металс" ЕООД е привела дейността си в съответствие с последните изисквания на националното законодателство в сферата на опазването на околната среда, и непрекъснато се стреми да подобрява качеството на своята работа за да се впише и в най-строгите изисквания на своите клиенти. Фирмата разполага с четири площадки за търговия с вторични суровини, които се намират в град София. Площадките са оборудвани със съвременни електронни везни, в това число автомобилни, което гарантира максимална точност при изкупуването на вторични суровини. Дружеството разполага също с необходимата собствена специализирана техника за демонтаж, нарязване в размер, товарене и транспортиране на метален и неметален скрап "от място". На своите фирмени клиенти в страната "Хардгрей металс" ЕООД има възможност да предложи комплексно изкупуване на всички видове вторични суровини "от място" като предостави за ползване специализирани "мултилифт" контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, които ще бъдат с различен цвят и обем за да са пригодни за различните типове вторични суровини, както и с цел максимално да се улесни ползването им от клиентите на фирмата. Специализираните контейнери придават прегледен вид на площадките, където се съхраняват отпадъци и улесняват контрола по периодичноста, количеството и типа вторични суровини, които се акумулират и респективно предават за рециклиране. Съдовете се извозват своевременно от служители на "Хардгрей металс" ЕООД, със специализирана техника като за отпадъците - вторичните суровини, клиентите получават най-добрите пазарни цени. Като допълнение "Хардгрей металс" ЕООД поддържа квалифициран и опитен екип от работници, които могат да демонтират, нарежат и натоварят вторичните суровини от мястото, посочено от клиента. "Хардгрей металс" ЕООД предлага на своите корпоративни клиенти и услуги по професионално демонтиране и събаряне на сгради и конструкции, придружено с извозване на получените в следствие на това строителни и други отпадъци, до съответното специализирано депо. Фирмата разполага с необходимите разрешителни за да предложи на своите фирмени клиенти абонаментно извозване на битови, строителни и производствени отпадъци, в това число и на опасни такива.